sk de en

Anna Rakytová

O mne

foto

Som absolventkou SUPŠ v Kremnici,
odbor štuková výzdoba.

V obci Hrochoť mám zriadenú chránenú dielňu, kde sa venujem výrobe poľovníckych ozdôb z parožia, prípadne kombinujem parožie s kovom (striebro, meď).

Ďalej sú to portréty zvierat, ktoré kreslím akvarelovým pastelom.
Na objednávku podľa fotografie robím portréty
poľovníkov s trofejou.